MVO - Algemeen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons bedrijf dat we er willen zijn voor onze klanten, dat we zorg hebben voor onze medewerkers, onze diensten steeds verder willen verduurzamen en dat we midden in de samenleving staan.

Om de milieuprestatie en bijbehorende kosten zichtbaar te maken maken wij gebruik van het online-meetinstrument:  de Milieubarometer. De Milieubarometer maakt de milieuscore, de CO2-footprint en bijbehorende kosten van ons bedrijf zichtbaar. Hiervoor hebben wij gebruik gemaakt van de gegevens over energie, water, afval en transport.  

Uit het taartdiagram blijkt dat het thema zakelijk verkeer voor 40% en het thema bedrijfsafval voor 54% van de totale milieubelasting van ons bedrijf zorgen. Om deze milieubelasting te verlagen hebben wij diverse maatregelen genomen.

Maatregelen zakelijk verkeer: er is een bandenspanningsmeter aangeschaft en iedere maand controleert de medewerkerk de bandenspanning van zijn bus. Ook zijn alle medewerkers geïformeerd over zuinig rijden.